tirsdag 10. november 2009

Her kommer litt informasjon om LierQuilten:


Anne Eriksen Justad og Bente Kristin Sandrib begynte i 2007 å tenke på om det hadde vært mulig og få startet et quiltelag i Lier. Det var et savn å ha et sted i nærmiljøet hvor man kunne møtes jevnlig for inspirasjon, utveksling av ideer, påfyll av kunnskap, kos og skravling. 


Tidlig i januar 2008 sendte Justad og Sandrib ut et "flygeblad" til damer i Lier vi visste drev med quilting, og vi la ut samme flygeblad i butikker og på biblioteket. På flygebladet oppfordret vi alle syglade til å komme på et slags infomøte 16. januar 2008 kl. 19.00 på Lierbyen Aktivitetssenter. Der ville vi presentere ideen vår, og lodde stemningen for muligheten for et quiltelag i Lier.


Responsen var stor, mye større enn vi hadde kunnet håpe på. 16. januar var det ca. 20 damer som møtte opp! I løpet av møte ble det klart at det absolutt var "marked" for et quiltelag i Lier. Et styre ble valgt allerede på første møte, og mange ting kom på plass allerede den kvelden. 


På andre møte. 13. februar 2008, ble det vedtatt at vi skulle hete LierQuilten. Utformingen av logoen ble påtenkt, og den ble ferdig på første møte etter sommerferien 2008. Første året ble innholdsrikt for LierQuilten med besøk fra bla. Lappemakeriet, Kathrines Quiltestue og Lille Stasjon. På alle møtene var det masse positive, glade damer - og stemningen var på topp! I 2008 begynte vi å samle bøker til et bibliotek, som er tilgjengelig for alle medlemmer. 


I 2009 har vi startet arbeidet med fellesprosjekt, der vi lager små veggtepper til Frogner Sykehjem. Hitill i år har vi hatt både butikkbesøk, foredrag, busstur for syglade og workshopper. Siden damene er så flinke til å ta lodd og bidra til felleskassa, kunne vi i høst gå til innkjøp av en kuttemaskin som vi håper skal bli til glede for alle medlemmer. Kuttemaskinen er alltid med på møtekvelder, og workshops. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vi i Lierquilten synes det er hyggelig med besøk og kommentarer!